Bộ Công Thương muốn đó’ng dấu mật thông tin giá điện, xăng dầu

Bộ Công Thương muốn đó’ng dấu mật thông tin giá điện, xăng dầu

26/04/2019 11:53
Long Nhất

Hơn 40 thông tin, tài liệu được đề xuất đưa vào diện mật, tối mật của ng.ành Công Th.ương.

Bộ Công Th.ương đang lấy ý kiến góp ý về danh mục bí mật Nhà nước của ng.ành. Theo đó, báo cáo điều hành kinh doanh, phương á.n chỉ đạo, điều chỉnh giá xăng dầu và giá điện chưa c.ô.ng bố sẽ là những thông tin được đó’ng dấu mật.

Trước đây thông tin điều chỉnh giá điện vẫn được đưa vào danh mục thông tin mật của ng.ành Công Th.ương. Trong một văn bản góp ý, Phòng Th.ương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị không nên đ.ó’ng dấ’u mật vào phương á.n giá điện. Cơ quan này cho rằng thường việc tăng giá điện chỉ được thông báo rộng rãi vào đúng thời điểm quyết định tăng giá có hiệu lực. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp sử dụng điện gặp khó khăn trong việc lên kế hoạch k.inh doanh, kế hoạch tài chính.

Do đó, VCCI đề nghị các phương á.n giá điện được c.ô.ng khai ít nhất 10 ngày trước khi được ban h.ành. Các quyết định tăng giá điện chỉ có hiệu lực sau ít nhất 15 ngày kể từ ngày ban hành.

Nhân viên xăng dầu bơm xăng cho khách hàng tại một trạm xăng dầu ở Hà Nội. Ảnh: PV

Ngoài ra, danh mục mật theo dự thảo cũng gồm kế hoạch và biện pháp điều hành xuất nhập khẩu, bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường xã hội và số liệu cung cầu một số mặt hàng thiết yếu chưa c.ô.ng bố.

Danh mục còn có: phương á.n tổ chức bộ máy, điều động, luân chuyển, quy hoạch cá.n bộ, hồ sơ cá.n bộ lãnh đạo từ cấp Vụ và tương đương trở lên; tài liệu quy hoạch cá’n bộ, quy trình bổ nhiệm cá’n bộ trong ng.ành; kết luận thẩm định về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ c.ô.ng chức; Hồ sơ, tài liệu, thông tin cá nhân, tổ chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật đang trong quá trình thu thập, thẩm tra, kiểm tra, x.ử lý.

Lý do đưa ra danh mục này, Bộ Công Th.ương cho biết, “sau 10 năm áp dụng và thực hiện, một số danh mục bí mật nhà nước ngành Công Th.ương đã có sự thay đổi, cần được cập nhật thay thế cho phù hợp quy định pháp luật”.

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước đã được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2018 và có hiệu lực từ 1/7/2020, quy định việc lập, thẩm định, ban hành danh mục bí mật nhà nước, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước… có hiệu lực từ 1/1/2019. Triển khai luật này, Thủ tướng cũng giao trách nhiệm cho các bộ trong chủ trì xây dựng danh mục bí mật nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Ngoài ra, việc lập danh mục mới các bí mật nhà nước trong ngành Công Th.ương căn cứ vào Quyết định số 106 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật trong ngành Công Th.ương được Thủ tướng ban hành năm 2008. Bộ Công an cũng đã ban hành quyết định về danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của ng.ành Công Thương nhằm quy định về việc bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành.

Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần