Bộ trưởng Bộ y tế đề xuất b.ắ.t buộc công dân hi.ế.n m.á.u ít nhất 1 lần/năm

Bộ trưởng Bộ y tế đề xuất b.ắ.t buộc công dân hi.ế.n m.á.u ít nhất 1 lần/năm

22/07/2019 15:38
Long Nhất

Trong dự án Luật về m.a’.u và tế bào gốc vừa gửi tới Bộ Tư pha’p thẩm định, Bộ Y tế đề xuất quy định việc hiến m.a’.u là nghĩa vụ bă’t buộc của công dân phải thực hiện 1 năm/lần nhưng có loại trừ một số trường hợp không thể hiến m.a’.u hoặc quy định việc hiến m.a’.u là tự nguyện kết hợp với tăng chi cho hoạt động vận động hiến m.a’.u.

Báo cáo đa’nh giá tác động dự án Luật về m.a’.u và tế bào gốc phục vụ cuộc họp do Bộ Tư pha’p tổ chức sắp tới, cho rằng m.a’.u và các chế phẩm từ m.a’.u là loại thuốc đặc biệt, chỉ được lấy từ người và đến nay mặc dù các nhà khoa học đã có nhiều công trình nghiên cứu để tìm các chất thay thế m.a’.u nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Do vậy, m.a’.u người vẫn là nguồn nguyên liệu chính để cấp cứu và điều trị bệnh nhân trong giai đoạn trước mắt.

Theo tính toán lý thuyết của Tổ chức Y tế Thế giới (WHaO), ở các nước đang pha’t triển, dựa trên số dân của mỗi nước, cần khoảng 2% dân số hiến m.a’.u mỗi năm. Để giải quyê’t tình trạng thiếu m.a’.u và bảo đảm an toàn truyền m.a’.u, Chính phủ các nước đã đề xuất việc ban hành Luật Hiến m.a’.u (Blood Donation Law) hoặc các luật khác có liên quan đến vấn đề hiến m.a’.u tình nguyện không lấy tiền như: Luật truyền m.a’.u, Luật cấm buôn bán m.a’.u…. Sau khi Luật hiến m.a’.u được Quốc hội các nước ban hành, tình trạng khan hiếm m.a’.u cho cấp cứu và điều trị đã cơ bản được giải quyê’t.

Một hoạt động hiến m.a’.u tình nguyện diễn ra tại tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Công Bính)

Chính vì thế, trong dự án Luật về m.a’.u và tế bào gốc, Bộ Y tế đề xuất 2 giải pha’p về nghĩa vụ của công dân liên quan đến hiến m.a’.u.

Giải pha’p 1, quy định việc hiến m.a’.u là nghĩa vụ bă’t buộc của công dân phải thực hiện 1 năm/lần nhưng có loại trừ một số trường hợp không thể hiến m.a’.u;

Giải pha’p 2, quy định việc hiến m.a’.u là tự nguyện kết hợp với tăng chi cho hoạt động vận động hiến m.a’.u.

Theo Bộ Y tế, việc hiến m.a’.u được thực hiện trên cơ sở cân nặng của người hiến m.a’.u: Người có cân nặng từ 42 kg đến dưới 45 kg được phép hiến không quá 250 ml m.a’.u toàn phần mỗi lần; người có cân nặng 45 kg trở lên được phép hiến m.a’.u toàn phần không quá 09 ml/kg cân nặng và không quá 500 ml mỗi lần.

Bộ Y tế khẳng định cả hai giải pha’p đều không có tác động đến tăng chi cho Nhà nước mà chỉ tăng chi cho Quỹ bảo hiểm y tế với mức tăng chi bình quân khoảng 500 tỷ/năm.

Với dân số khoảng khoảng 90 triệu người, nếu áp dụng chính sách thứ nhất thì một năm sẽ có khoảng 46 triệu người phải tham gia hiến m.a’.u (trừ 30,3 triệu công dân dưới 18 tuổi và khoảng 14,2 triệu người mắc các bệnh không thể hiến m.a’.u).

Việc quy định hiến m.a’.u là nghĩa vụ của công dân có mặt tích cực là giúp cho có nguồn m.a’.u đầy đủ và ổn định. Nếu thực hiện chính sách này thì hằng năm sẽ tiêu tốn khoảng 4.180 tỷ đồng, trong đó: Quỹ bảo hiểm y tế sẽ phải tăng chi khoảng 400 tỷ/năm, chủ sử dụng lao động sẽ phải bỏ ra khoảng 3.200 tỷ để chi trả tiền lương cho khoảng thời gian mà người lao động sự dụng để đi hiến m.a’.u và bản thân người lao động sẽ phải bỏ ra tên 580 tỷ cho việc đi lại phục vụ cho việc hiến m.a’.u.

Còn nếu coi việc hiến m.a’.u là tự nguyện và trong điều kiện lý tưởng là có 18,2 triệu người hiến m.a’.u tình nguyện trong một năm thì hằng năm sẽ tiêu tốn khoảng 2.000 tỷ, trong đó: Quỹ bảo hiểm y tế sẽ phải tăng chi thêm khoảng 524 tỷ/năm, chủ sử dụng lao động sẽ phải bỏ ra khoảng 1.250 tỷ để chi trả tiền lương cho khoảng thời gian mà người lao động sử dụng để đi hiến m.a’.u và bản thân người lao động sẽ phải bỏ ra trên 217 tỷ cho việc đi lại phục vụ cho việc hi.ế.n m.á.u.

Theo nghiên cứu của cơ quan đề xuất dự án luật, toàn bộ các quốc gia có ban hành Luật về m.a’.u thì không có quốc gia nào quy định việc hiến m.a’.u là nghĩa vụ bă’t buộc của công dân, kể cả Trung Quốc.

Luật hiến m.a’.u của Trung Quốc quy định: “Các cơ sở, ban ngành Nhà nước, quân đội, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các đơn vị, Ủy ban dân cư và Ủy ban thôn xóm cần huy động và tổ chức cán bộ nhân dân của đơn vị mình đi hiến m.a’.u nếu ở độ tuổi phù hợp”. Theo đó các cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống nhà nước phải có trách nhiệm tham gia hiến m.a’.u và nguồn m.a’.u này được lưu trữ và sử dụng phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho toàn dân chứ cũng không quy định nghĩa vụ bă’t buộc hiến m.a’.u.

Bên cạnh đó, nếu sử dụng giải pha’p 1 sẽ xuất hiện một lượng m.a’.u dư thừa khá lớn không cần thiết là khoảng dần 28 triệu. Việc sử dụng giải pha’p 1 cũng làm tăng chi phí của xã hội lên gấp đôi so với việc sử dụng giải pha’p 2.

Từ những phân tích trên, Bộ Y tế cho rằng nên lựa chọn giải pha’p 2 để vừa phù hợp với thực tiễn, phù hợp với pha’p luật quốc tế cũng như không gây tốn kém không cần thiết cho Nhà nước và xã hội. Bên cạnh đó, do nội dung của các chính sách được x.á.c định có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân vì vậy theo quy định của Hiến pha’p năm 2013 thì thẩm quyền ban hành chính sách thuộc Quốc hội.

Bộ Y tế cho biết, tỷ lệ hiến m.a’.u (bao gồm hiến m.a’.u toàn phần và thành phần m.a’.u) trên dân số toàn quốc năm 2015 là 1,27%, tăng 13,5% so với tỷ lệ hiến m.a’.u/dân số năm 2014. Đây là số liệu đáng lưu ý vì căn cứ vào Quyết định số 1208/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012 – 2015 đã quy định: “Phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ dân số hiến m.a’.u tự nguyện đạt 1,3%, đến năm 2020 tỷ lệ dân số hiến m.a’.u tự nguyện đạt 2%”.

Đến nay, toàn quốc hiện có nhiều cơ sở y tế tham gia tiếp nhận hiến m.a’.u với quy mô rất đa dạng, hiện có 60 cơ sở thực hiện tiếp nhận hiến m.a’.u. Xét về thực tế hoạt động trong nhiều năm qua, mỗi cơ sở truyền m.a’.u chỉ có thể bă’t đầu đảm đương được vai trò là trung tâm truyền m.a’.u khu vực, khi lấy m.a’.u đạt trên 50.000 đơn vị/năm – tối thiểu tiếp nhận 150 đơn vị m.a’.u mỗi ngày.

Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần