Chính phủ đồng ý MIỄN HỌC PHÍ đối với học sinh trung học cơ sở, tiểu học và mầm non

Chính phủ đồng ý MIỄN HỌC PHÍ đối với học sinh trung học cơ sở, tiểu học và mầm non

11/07/2019 09:48
Long Nhất

Mới gần đây thông tin về việc trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh tiểu học c.ô.ng lập cũng không phải nộp học phí đã làm cho các ông bố bà mẹ vui s.ư.ớng nhường nào, chưa hết khi nhà nước bảo đảm về các điều kiện cơ sở ⱱậт chất và k.inh phí hoạt động để có тʜ.ể thực hiện phổ cập giáo d ụ.c.

Được biết đây cũng chính là ý kiến của Chính phủ báo ca’o Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Giáo d ụ.c (sửa đổi) vừa qua. Đối với những chính sách học phí theo như báo ca’o của chính phủ về cơ bản thì sẽ có ba loại ý kiến góp ý, trong đó: có rất nhiều người nhất trí với quy định tại Điều 97 của dự thảo Luật, theo đó trẻ em mầm non năm tuổi, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường c.ô.ng lập không phải nộp học phí. Còn đối với những trẻ em mầm non năm tuổi ở cơ sở giáo d ụ.c dân lập, t.ư thục; học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường t.ư thục thì sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đ.óng học phí cho cơ sở giáo d ụ.c dân lập, t.ư thục.

Về hạn mức hỗ trợ thì phải do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quy định tương đương mức ngân sách cấp chi thường x.u.yên tính bình quân trên một học sinh của cơ sở giáo d ụ.c c.ô.ng lập cùng cấp trên địa bàn. Đối với học sinh trung học cơ sở trường c.ô.ng lập và hỗ trợ đ.óng học phí đối với học sinh trung học cơ sở trường tư thục trước mắt ưu tiên thực hiện ở vùng miền núi, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách nhà nước và giao Chính phủ quy định l.ộ trình thực hiện.

Có một số ý kiến đề nghị quy định trẻ em mầm non năm tuổi, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường c.ô.ng lập không phải nộp học phí. Đối với các địa phương chưa bảo đảm đủ trường c.ô.ng lập cho trẻ em và học sinh thuộc diện phổ cập, Nhà nước hỗ trợ tiền đ.óng học phí đối với học sinh thuộc diện phổ cập tại trường dân lập, tư thục. Cũng có một số ý kiến cho rằng, nên miễn hoàn toàn học phí và các chi phí khác ngoài học phí cho các đối tượng học s.inh thuộc diện phổ cập trong nhà trường thuộc các loại h.ình.

Về phần chính phủ thì luôn đồng ý với ý kiến đa số của Nhân dân nêu trên và gi.ữ quy định về học phí của dự thảo Luật: “Học phí là khoản tiền người học phải nộp để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của d.ị.ch vụ giáo d ụ.c, đào tạo. Mức thu học phí được xά.c định theo l.ộ trình tính đúng, tính đủ chi phí d.ị.ch vụ giáo d ụ.c, đào tạo do Chính phủ quy định. Đối với các cơ sở giáo d.ụ c đại học thực hiện theo quy định của Luật giáo dục đại học. Trẻ em mầm non năm tuổi, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường c.ô.ng lập không phải nộp học phí. Nhà nước bảo đảm các điều kiện về cơ sở ⱱậт chất và k.inh phí hoạt động để thực hiện phổ cập giáo d.ụ c.

Còn những trẻ em mầm non năm tuổi ở cơ sở giáo d.ụ c dân lập, t.ư thục; học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường t.ư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đ.óng học phí cho cơ sở giáo d ụ.c dân lập, t.ư thục. Đối với mức hỗ trợ thì sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tương đương mức ngân sách cấp chi thường x.u.yên tính bình quân trên một học sinh của cơ sở giáo d ụ.c c.ô.ng lập cùng cấp trên địa bàn. Chính phủ cũng quy định l.ộ trình thực hiện chính sách không thu học phí đối với học sinh trung học cơ sở trường c.ô.ng lập và hỗ trợ đ.ó.ng học phí đối với học sinh trung học cơ sở trường tư thục, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách nhà nước, trước mắt ưu tiên thực hiện ở vùng miền núi, vùng có điều kiện k.inh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngoài những gì đã nói bên trên thì vẫn còn 3 vấn đề “ɴ.óɴḡ” về kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Giáo d.ụ c (sửa đổi), Chính phủ kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, quyết định, đó là: Chính sách tiền lương của nhà giáo; và sẽ ph.ân c.ô.ng c.ô.ng tác cho sinh viên sư ρʜ.ạм sau khi tốt ɴgʜiệp; đối với quy định cụ тʜể nhiệm vụ của các Bộ trong việc thực hiện cḩứƈ năng quản lý nhà nước về giáo d ụ.c.

Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần