Đang bỏ phiếu danh sách xin rút đề cử vào Trung ương khóa 12

Đang bỏ phiếu danh sách xin rút đề cử vào Trung ương khóa 12

25/01/2016 17:44
Hạ Nam

Tất cả các vị uỷ viên Trung ương khoá 11 không được Ban chấp hành khoá 11 giới thiệu bầu ban chấp hành mới đều đã xin rút…

Đang bỏ phiếu danh sách xin rút đề cử vào Trung ương khóa 12 Chiều nay (25/1) Đại hội 12 bắt đầu làm việc tại hội trường từ 15h, tiếp tục quy trình làm nhân sự.

Tất cả các vị uỷ viên Trung ương khoá 11 không được Ban chấp hành khoá 11 giới thiệu bầu ban chấp hành mới đều đã xin rút. Danh sách để bỏ phiếu gồm 29 vị (23 đề cử bầu chính thức và 6 để bầu dự khuyết).

Chiều nay (25/1) Đại hội 12 bắt đầu làm việc tại hội trường từ 15h, tiếp tục quy trình làm nhân sự.

Buổi sáng, Đoàn chủ tịch đã họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban chấp hành Trung ương khoá 12.

Một nguồn tin cho biết, một số người được đề cử bổ sung nhưng không đáp ứng được tiêu chuẩn, chẳng hạn như quá tuổi hoặc một số được đề cử thì người đề cử lại rút.

Vì thế danh sách người được đề cử bổ sung không còn đủ 92 vị như thông tin chiều qua.

Thông tin cho đến chiều tối qua là đã có hơn 90 vị được giới thiệu bổ sung để bầu Ban chấp hành khoá mới (62 để bầu uỷ viên  chính thức và 30 để bầu uỷ viên dự khuyết).

Và ngay trong chiều qua đã có nhiều vị xin rút, gồm cả các vị Uỷ viên Bộ chính trị mà trước đó không được Ban chấp hành Trung ương khoá 11 giới thiệu.

Chiều nay, Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút trước khi đại hội thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 và tiến hành bầu ban kiểm phiếu.

Nguồn:
Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần