Đáp án đề thi môn Sinh năm 2015 mã đề: 159, 268, 483, 725, 851, 947

Đáp án đề thi môn Sinh năm 2015 mã đề: 159, 268, 483, 725, 851, 947

04/07/2015 17:14
Lê Dũng

Đáp án đề thi Sinh THPT năm 2015 mã đề 268, 159, 483, 725, 851, 947 sẽ được chúng tôi cập nhật thông tin mới nhất để thí sinh và quý phụ huynh cùng tham khảo…

top_thi_sinh_cao_diem_nhat_nuoc

Đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề: 268

1A, 2D, 3B, 4C, 5D, 6C, 7C, 8B, 9B, 10D, 11C, 12A , 13B , 14A , 15B ,16D , 17A , 18C , 19A , 20A , 21C ,22D , 23D , 24B , 25B , 26A , 27A , 28D , 29D , 30C , 31D , 32B , 33B , 34A , 35D , 36B , 37B , 38C , 39A , 40D , 41C , 42A , 43C , 44C , 45B , 46C , 47C , 48A , 49A , 50D

Đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề: 159

1C, 2B, 3A, 4C, 5D, 6B, 7A, 8A, 9A, 10D, 11C, 12B , 13A , 14D , 15A ,16D , 17D , 18C , 19C , 20A , 21C ,22A , 23A , 24C , 25C , 26C , 27A , 28B , 29D , 30D , 31B , 32B , 33B , 34D ,35C ,  36B , 37A , 38C , 39B , 40C , 41C , 42B , 43D , 44C , 45A , 46C , 47C , 48C , 49A ,50B

Đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề: 483

1C, 2A, 3A, 4A, 5D, 6D, 7C, 8D, 9D, 10B, 11C, 12A , 13A , 14D , 15B ,16B , 17C , 18A , 19D , 20D , 21B ,22B , 23B , 24C , 25C , 26A , 27D , 28B , 29C , 30A , 31B , 32D , 33B , 34D ,35A , 36A , 37A , 38A , 39C , 40D , 41C , 42B , 43C , 44C , 45A , 46A , 47B , 48A , 49D , 50C

Đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề: 725

1D, 2B, 3B, 4B, 5D, 6A, 7C, 8B, 9C, 10D, 11B, 12C , 13B , 14A , 15D ,16B , 17D , 18B , 19B , 20A , 21D ,22D , 23D , 24D , 25C , 26A , 27C , 28A , 29C , 30A , 31A , 32C , 33D , 34C , 35C , 36B , 37D , 38B , 39C , 40D , 41B , 42B , 43D , 44D , 45B , 46B , 47C , 48C , 49C ,50C

Đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề: 851

1C, 2D, 3B, 4B, 5B, 6C, 7C, 8C, 9D, 10C, 11D, 12A , 13B , 14D , 15C ,16C , 17D , 18A , 19A , 20D , 21C ,22A , 23B , 24A , 25D , 26A , 27A , 28D , 29D , 30D , 31B , 32D , 33C , 34B ,35B , 36A , 37A , 38D , 39 , 40D , 41A , 42B , 43 , 44B , 45 , 46 , 47D , 48 , 49 , 50

Đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề: 947

1B, 2B, 3C, 4C, 5A, 6D, 7D, 8D, 9B, 10C, 11D, 12C , 13B , 14C , 15B ,16B , 17D , 18B , 19A , 20C , 21D ,22B , 23A , 24A , 25C , 26A , 27A , 28B , 29A , 30C , 31D , 32B , 33B , 34A ,35C , 36B , 37C , 38A , 39D , 40D , 41C , 42C , 43B , 44C , 45A , 46A , 47A , 48D , 49D, 50A

Top từ khóa tìm kiếm về kỳ thi THPT quốc gia 2015 môn Sinh:

Đề thi môn Sinh THPT 2015, Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Sinh năm 2015, Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2015, Đề thi Sinh THPT năm 2015, đáp án môn Sinh THPT 2015,Mã đề  đáp án môn Sinh tốt nghiệp THPT 2015, Đề thi đại học môn Sinh năm 2015,Mã đề  Đáp án Đề thi đại học môn Sinh năm 2015, kỳ thi THPT quốc gia 2015 ,Mã đề  đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2015, Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Đáp án đề thi Sinh THPT 2015 Mã đề

Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần