Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 401, 404, 405, 406, 409, 412, 413, 424

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 401, 404, 405, 406, 409, 412, 413, 424

23/06/2017 17:13
Thiên Thanh

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2017 do cô Trần Thu Hiền và Nguyễn Thùy Dương (giáo viên Tiếng Anh, Trường Việt Úc, Hà Nội) thực hiện.

Mã đề 401

Mã đề 404

Mã đề 405 

Mã đề 406 

 1. B 2. B 3. A 4. B 5. B 6. D 7. D 8. D
9. B 10. C 11. A 12. A 13. A 14. B 15. C 16. C
17. D 18. A 19. B 20. D 21. C 22. D  23. C 24. B
25. C 26. D 27. D 28. A 29. D 30. D 31. B 32. B
33. C 34. D 35. C  36. B 37. A 38. A 39. B 40. B
41. C 42. A 43. C 44. A 45. D 46. A 47. C 48. A
49. C 50. C

Mã đề 409

1. A 2. C 3. C 4. A 5. D 6. A 7. D 8. B
9. C 10. B 11. B 12. D 13. C 14. B 15. C 16. D
17. A 18. D 19. C 20. B 21. A 22. D 23. A 24. A
25. C 26. B 27. B 28. D 29. B 30. C 31. C 32. D
33. C 34. B 35. A 36. A 37. A 38. A 39. C 40. D
41. D 42. C 43. A 44. C 45. B 46. B 47. D 48. C
49. D 50. B

Mã đề 412

Mã đề 413

1. B 2. A 3. B 4. D 5. A 6. D 7. C 8. C
9. A 10. C 11. D 12. A 13. D 14. B 15. C 16. C
17. D 18. D 19. A 20. D 21. C 22. C 23. A 24. D
25. B 26. C 27. A 28. D 29. A 30. C 31. A 32. D
33. D 34. D 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. D 44. A 45. D 46. C 47. A 48. A
49. D 50. B

Mã đề 424

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 1

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 2

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 3

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 4

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 5

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 6

Search google: Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 401, 404, 405, 406, 409, 412, 413, 424

 

Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần