Khác biệt giữa người tư duy não trái và não phải

Khác biệt giữa người tư duy não trái và não phải

05/04/2017 10:05
Linh

Người thiên về não trái thường rất thực tế và chi tiết, trong khi người não phải thiên về cảm xúc và không rõ ràng, theo Health Plus.

Thi Trân|

Nguồn:
Video hot

Bình luậnViết cảm nhận