Lương đã tăng bao nhiêu qua 9 lần điều chỉnh?

Lương đã tăng bao nhiêu qua 9 lần điều chỉnh?

26/11/2014 09:43
Long Nhất

Mức lương tối thiểu của Việt Nam hiện chỉ đáp ứng khoảng 60% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

Theo Luật Lao động 2012, mức lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho người lao động làm công việc đơn giản nhất và phải đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết: Việt Nam đã trải qua nhiều lần cải cách chính sách tiền lương. Tuy nhiên, hiện mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng khoảng 60% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

Mức lương tối thiểu được phân chia làm 4 vùng. Biểu đồ dưới căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng I (Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu). Các vùng còn lại có mức tối thiểu thấp hơn, song nếu tăng thì cả 4 vùng sẽ được áp dụng như nhau.

Nguồn: Bộ Lao động, thương binh và xã hội.

Nguồn: Bộ Lao động, thương binh và xã hội.

Từ năm 2011, mức lương tối thiểu mới thống nhất giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được lấy từ năm 2007 – 2013 cho thấy, từ 2012, tiền lương đã cao hơn tốc độ tăng giá.

Mức lương tối thiểu tại Việt Nam cao hơn so với hai nước Lào, Campuchia nhưng vẫn thuộc nhóm có mức lương tối thiểu thấp nhất trong khu vực ASEAN.

Nguồn: ADB và ILO (2014), “Báo cáo cộng đồng ASEAN 2015: Quản lý hướng tới việc làm tốt hơn và thịnh vượng chung.

Nguồn: ADB và ILO (2014), “Báo cáo cộng đồng ASEAN 2015: Quản lý hướng tới việc làm tốt hơn và thịnh vượng chung.

Ngành nào ở Việt Nam lao động nữ lương cao hơn nam giới?
Điều tra Lực lượng Lao động năm 2013 cho biết, ngành nông nghiệp chiếm khoảng một nửa lực lượng lao động nhưng tỷ lệ lao động làm công ăn lương của ngành này chỉ chiếm hơn 10% trong tổng số lao động làm công ăn lương tại Việt Nam.

Lao động trong ngành nông, lâm, thủy sản có mức lương bình quân hàng tháng thấp nhất 2,63 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, lao động ngành hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm vào khoảng 7,23 triệu/tháng.

Ngành hoạt động chuyên môn, khoa học, công nghệ và hoạt động kinh doanh bất động sản cũng là các ngành trong nhóm có mức lương bình quân hàng tháng cao nhất, tương ứng là 6,53 triệu đồng/tháng và 6,4 triệu đồng/tháng.

Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Mặc dù tỷ lệ chênh lệch lương theo giới ở Việt Nam chỉ mức ở chưa đến 10%, nhưng đối với ngành nông nghiệp – ngành có mức lương rất thấp, con số này là 32%. Đây là mức chênh lệch lớn nhất so với tất cả các ngành.

Tuy nhiên, trong hai ngành có mức lương cao nhất – ngành hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, và ngành hoạt động chuyên môn, khoa học, công nghệ, lao động nữ lại được trả lương cao hơn nam giới một chút, tương ứng ở mức 3,4% và 1,4%.

Nguồn:
Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần