Năm 2020 trở đi, hành vi ‘rủ rê, xúi giục’ người khác uống bia, rượu là phạm pháp

Năm 2020 trở đi, hành vi ‘rủ rê, xúi giục’ người khác uống bia, rượu là phạm pháp

07/07/2019 22:30
Mèo Moon

Năm 2020 trở đi, hành vi ‘rủ rê, xúi giục’ người khác uống b. i a là phạm pháp. Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức hợp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Phòng chống tác hại của Rượu b. i a trong năm 2019.

Năm 2020 trở đi, hành vi rủ rê, xúi giục người khác uống bia là phạm pháp

Luật Phòng chống tác hại của Riệu, b. i a 2019 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ hợp thứ 7 khóa XIV và có hiệu lực ngày 1-1-2020.

Điều 5 của luật này quy định đưa ra 13 nhóm hành vi bị nghiêm cấm , trong đó có:

– Cấm xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống Riệu, b. i a.

– Cấm người chưa đủ 18 tuổi uống Riệu, b. i a; bán, cung cấp, khuyến mại Riệu, b. i a cho người chưa đủ 18 tuổi; sử dụng lao động chưa đủ 18 tuổi tham gia trực tiếp vào việc sản xuất, mua, bán Riệu, b. i a.

– Cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống Riệu, b. i a trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.

– Đặc biệt, để pháp phòng ngừa Tаі пạп giao thông liên quan đến sử dụng Riệu, b. i a, Luật quy định cấm tiệt người điều khiển phương tiện giao thông không uống Riệu, b. i a trước và trong khi tham gia giao thông.

Đồng thời, Luật Phòng, chống tác hại của Riệu, b. i a quy định người đứng đầu cơ sở kinh doanh vận tải, chủ phương tiện giao thông vận tải phải có trách nhiệm trong việc thực hiện các biện pháp ngừa, phát hiện, ngăn chặn người điều khiển phương tiện vận tải uống Riệu, b. i a ngay trước và trong khi tham giao thông.

Việc ban hành Luật Phòng, chống tác hại của Riệu, b. i a được xem là biện pháp cấp thiết để góp phần hạn chế ảnh hưởng tiêu cực do tác hại của Riệu, b. i a gây ra đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội; bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước

Nguồn:
Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần