Niêm yết công khai thủ tục hành chính về hải quan

Niêm yết công khai thủ tục hành chính về hải quan

02/05/2017 09:32
Linh

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về các thủ tục hành chính đã được Bộ Tài chính công bố và các quy định do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành.

Niêm yết công khai thủ tục hành chính về hải quan

Thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC); quy định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, tại các địa điểm làm thủ tục hải quan (HQ), Cục HQ các tỉnh, thành phố và các chi cục HQ có trách nhiệm phổ biến công khai, đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bộ TTHC thuộc lĩnh vực HQ và niêm yết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, địa bàn quản lí của đơn vị; tiếp tục thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai tại đơn vị, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính của Bộ Tài chính; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Đối với các vụ, cục thuộc cơ quan Tổng cục cần thực hiện đánh giá tác động TTHC, đồng thời đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật…; thống kê TTHC quy định trong văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành để trình Bộ Tài chính ban hành theo đúng thời hạn…; phổ biến, công khai, đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, các TTHC có liên quan.

Tổng cục HQ cho biết, kể từ ngày vận hành chính thức (ngày 1/3) đến ngày 25/3/2017, Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của ngành HQ đã tiếp nhận 4,6 nghìn bộ hồ sơ TTHC. Trong đó, số lượng hồ sơ đã hoàn thành xử lí và trả kết quả là 2,9 nghìn bộ và số lượng hồ sơ đang xử lí là 1,7 nghìn bộ hồ sơ. Trước đó, năm 2016 cơ quan HQ đã niêm yết công khai 168 TTHC; rà soát 13 TTHC đối với loại hình sản xuất XK, hàng phi mậu dịch, tạm nhập tái xuất; kiến nghị đơn giản hóa 7 thủ tục; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 73 TTHC là những thủ tục cốt lõi.

Tổng cục HQ khẳng định, thời gian qua, cán bộ công chức HQ được nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC; thấy rõ hơn vai trò của công tác quản lý trong tiến trình và yêu cầu của cải cách TTHC; hiểu rõ hơn về phạm vi thực hiện công tác quản lý đối với các hoạt động XNK của tổ chức, cá nhân. Từ đó, công tác quản lý đối với các hoạt động XNK được thực hiện theo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật và các TTHC tương ứng, đồng thời phải tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa.

Công tác cải cách TTHC đã được áp dụng và thực hiện thường xuyên, thống nhất trong hoạt động quản lý HQ; việc thực hiện bảo đảm sự đồng bộ, xuyên suốt từ cấp Tổng cục xuống đến các chi cục, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; từng bước đáp ứng các yêu cầu của hội nhập kinh tế.

Các văn bản quy phạm pháp luật, các TTHC tương ứng cũng đã được đơn giản hóa, minh bạch, thuận lợi và công khai kịp thời, tạo điều kiện tốt nhất cho người khai hải quan, người nộp thuế khi thực hiện các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Các chi phí phát sinh trong việc làm thủ tục HQ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp đã được giảm đáng kể.

(Theo Pháp luật Việt Nam)

Nguồn:
Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần