Tất Thành Cang tìm đường thoát thân, xuất cảnh sang Singapore chữa bệnh?

Tất Thành Cang tìm đường thoát thân, xuất cảnh sang Singapore chữa bệnh?

28/06/2019 16:32
Long Nhất

Trong thời gian ông Cang ng.hỉ phép, Phó bí thư Thành ủy Võ Thị Dung phụ trách c.ô.ng việc của Thường trực Thành ủy TP HCM.Thường trực Thành ủy TP HCM vừa chấp thuận cho Phó bí thư Thường trực Tất Thành Cang được ng.hỉ phép từ ngày 17 .Ban thường vụ Thành ủy TP HCM phân công Phó bí thư Võ Thị Dung x.ử lý c.ô.ng việc thường x.u.yên, hàng ngày của Đảng bộ Thành phố trong thời gian ông Cang ng.hỉ phép.

Lãnh đạo Thành ủy TP HCM có 5 người, gồm: Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, Phó bí thư Thường trực Tất Thành Cang; các Phó bí thư: Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND Thành phố), bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (Chủ tịch HĐND Thành phố) và bà Võ Thị Dung.Theo một lãnh đạo trong Ban thường vụ Thành ủy, việc ng.hỉ phép của ông Cang là bình thường, vì đây là quyền cá nhân.

Phó bí thư Thường trực Tất Thành Cang. Ảnh: Thành Nguyễn.Ông Tất Thành Cang đang được dư luận đặc biệt quan tâm, do liên quan đến sai ph.ạm trong việc chuyển nhượng 320.000 m2 đất ở Phước Kiển (Nhà Bè) cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giả rẻ và việc ký tắt hợp đồng BT xây dựng 4 tuyến đường trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm với Công ty Đại Quang Minh trong thời gian còn giữ chức Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Tại kỳ họp 31 (từ ngày 12 đến 14/11), Ủy ban Kiểm tra Trung ương xa’c định, những vi ph.ạm của ông Cang là “rất n.gh.i.êm tr.ọ.ng, gây b.ức x.úc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành ủy, đến mức phải xem xe’t, thi h.à.n.h k.ỷ l.u.ậ.t”.Căn cứ tính chất, hậu quả vi ph.ạm và quy định của Đảng về x.ử lý k.ỷ l.u.ậ.t đảng viên vi ph.ạm, tại kỳ họp thứ 32, cơ quan kiểm tra đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp h.à.n.h Trung ương xem xe’t, thi h.à.n.h k.ỷ l.u.ậ.t theo thẩm quyền đối với ông Tất Thành Cang.

Theo một nguồn tin cho biết, ông Tất Thành Cang đã xuất cảnh sang Singapore để kiểm tra các bệnh lý liên quan đến t.i.m m.ạch. Trước đó ông Cang bị đ.ột q.u.ỵ và phải nhập viện Khoa Nội, BV Chợ Rẫy cấp cư’u. Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ông Cang bị r.ối loạn điện giải, hạ canxi ma’u. Phía Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ ca’n bộ TP HCM cũng xa’c nhận thông tin này nhưng không bình luận cụ thể về sức khoẻ của ông Tất Thành Cang.

Ông Tất Thành Cang sinh năm 1971, quê Long An; Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI (dự khuyết), khoá XII.Từ năm 2004 đến 2009, ông là Bí thư Thành Đoàn TP HCM và gi.ữ vị trí Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 từ năm 2009 đến năm 2012. Từ tha’ng 10/2012 đến tha’ng 6/2014, ông Cang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP HCM và sau đó là Phó chủ tịch UBND Thành phố.Ông giữ chức Phó bí thư Thành uỷ TP HCM từ năm 2016 .

Theo một nguồn tin cho biết, ông Tất Thành Cang đã xuất cảnh sang Singapore để kiểm tra các bệnh lý liên quan đến t.i.m m.ạ.ch. Trước đó ông Cang bị đ.ột q.u.ỵ và phải nhập viện Khoa Nội, BV Chợ Rẫy cấp cứu. Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ông Cang bị r.ối loạn điện giải, hạ canxi ma’u. Phía Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ ca’n bộ TP HCM cũng xa’c nhận thông tin này nhưng không bình luận cụ th.ể về sức khoẻ của ông Tất Thành Cang. Hiện ông Tất Thành Cang đang chờ Bộ Chính trị, Ban Chấp h.ành Trung ương Đảng xem xe’t k.ỷ l.u.ậ.t theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tại kỳ họp 32 (từ ngày 3/12 đến 6/12), cơ quan này đã xem xe’t thi h.à.n.h k.ỷ l.u.ậ.t ông Tất Th.à.n.h Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Th.à.n.h ủy TP.HCM về các vi ph.ạm, kh.u.yết điểm đã được kê’t luận tại kỳ họp 31.Ngoài ra, ông Tất Thành Cang còn thiếu trách nhiệm, b.uông l.ỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, gia’m sa’t, để lĩnh vực được phân c.ô.ng phụ trách có nhiều vi ph.ạm pha’p luật, g.ây th.iệt h.ạ.i lớn cho ngân sách Đảng bộ Thành phố.

Như Báo Người Tiêu Dùng đã ph.anh ph.ui, ông Tất Th.à.n.h Cang đã ph.ê duyệt cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận ba’n rẻ cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai hơn 32 đất c.ô.ng sản ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Nếu Th.à.n.h ủy TP.HCM không chỉ đạo hủy hợp đồng đầy khuất tất này, Nhà nước có thể thất thoát khoảng 2.000 tỷ đồng

Ngoài ra, trong thời gian gi.ữ cương vị Th.à.n.h ủy viên, Ủy viên UBND TP.HCM, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM, ông Tất Th.à.n.h Cang đã vi phạm quy định pha’p luật về đất đai và quản lý đ.ầ.u tư xây dựng khi ph.ê duyệt dự a’n và ký tắt hợp đồng dự a’n đ.ầ.u tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Hiện ông Tất Th.à.n.h Cang còn đang bị xem xe’t trách nhiệm xung quanh những sai ph.ạm ở dự a’n Khu đô thị Thủ Thiêm. Ngày 19/11, Ban Thường vụ Th.à.n.h ủy TP. HCM hôm nay họp đề xuất vụ k.ỷ l.u.ậ.t Tất Thành Cang. Có 9 phiếu cảnh cáo, 02 phiếu cách chức và còn lại 4 khiển trách. Kết quả, Ban Thường vụ TP. HCM đề xuất Bộ Chính trị k.ỷ l.u.ậ.t Cảnh cáo Tất Th.à.n.h Cang.Một mức đề xuất quá nhẹ không thể chấp nhận được .Theo, kê’t luận của UBKTTW Ông tất th.à.n.h Cang đã “vi ph.ạm k.ỷ l.uật ngh.i.ê.m tr.ọng tới mức phải đề nghị thi h.à.n.h k.ỷ l.u.ậ.t.

Rõ ràng, một sự thật, theo, ủy ban kiểm tra Trung ương ông Tất Th.à.n.h Cang đã “vi ph.ạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi ph.ạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình x.ử lý c.ô.ng việc, vi phạm quy định của Th.à.n.h ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu Đảng bộ th.à.n.h phố và các quy định pha’p luật trong việc quyê’t định chủ trương hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự a’n, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp thuộc Th.à.n.h ủy, chấp thuận chủ trương để người đại diện phần vốn của Th.à.n.h ủy biểu quyê’t pha’t h.ành cổ phần cho cổ đông chiê’n lược tại doanh nghiệp.

Thiếu trách nhiệm, b.uông l.ỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, gia’m sa’t, để lĩnh vực được phân c.ô.ng phụ trách có nhiều vi ph.ạm pha’p luật, gây thiệt h.ạ.i lớn cho ngân sách Đảng bộ th.à.n.h phố. (hàng trăm ngàn tỷ đồng)

Không những thế, trong thời gian giữ cương vị Th.à.n.h ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân th.à.n.h phố, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh, ông Cang đã vi phạm quy định pha’p luật về đất đai và quản lý đ.ầ.u tư xây dựng trong việc ký quyê’t định ph.ê duyệt dự a’n và ký tắt hợp đồng dự a’n đ.ầ.u tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.Những vi ph.ạm của ông Tất Th.à.n.h Cang là rất n.g.h.i.ê.m trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Th.à.n.h ủy, đến mức phải xem xe’t, thi h.à.n.h k.ỷ l.u.ậ.t. Khuyết điểm, hay nói một cách khác tội trạng của Tất Th.à.n.h Cang là rất n.g.h.i.ê.m trọng, cần phải cách chức, khai trừ Đảng và tr.u.y t.ố trước pha’p luật.

Thế nhưng, thật đa’ng tiếc ngày 19/11 Ban Thường vụ Th.à.n.h ủy Tp HCM bỏ phiếu tín nhiệm với mức đề xuất k.ỷ l.u.ậ.t “không tương xứng” tội trạng của ông này, được hiểu ông Tất th.à.n.h Cang sẽ thoát t.ội, một thứ k.ỷ l.u.ậ.t lạ thường, làm n.át l.ò.ng dân, vui l.ò.ng ke’ ph.ạm tội.

Đến lúc này, có thể khẳng định Ban Thường vụ Th.à.n.h ủy TP. HCM là một tổ chức Đảng thiếu tính chiê’n đ.ấu, không pha’t huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, để hàng loạt các cấp lãnh đạo Th.à.n.h phố mang tên Bác vi ph.ạm luật pha’p, đặc biệt vụ Thủ Thiêm. Hôm nay, Ban Thường vụ TP này lại coi thường k.ỷ cương phép nước, thỏa hiệp trước cái x.ấu, đ.ầ.u hàng ke’ ph.ạm t.ội đã đề xuất mức k.ỷ l.u.ậ.t của Tất Th.à.n.h Cang như không k.ỷ l.u.ậ.t vì không đúng với mức độ vi ph.ạm k.ỷ l.u.ậ.t n.g.h.i.ê.m trọng này của ông ta.

Nếu Tất Th.à.n.h Cang không bị tr.u.y t.ố trước pha’p luật để trả giá cho h.à.n.h vi tội lỗi đã gâ.y ra cho đất nước và nỗi o.a.n sai, đ.au kh.ổ tột cùng của người dân Thủ thiêm sẽ là một cú ta’t vào niềm tin c.ô.ng lý của dân với Đảng, với chính quyền, người dân sẽ nghi ngờ tính xa’c thực của cuộc chiê’n chô’ng th.a.m nh.ũ.ng. Tại sao? Có củi nhưng không cho vào lò, lò đang ch.a’y nhưng lại “chọn củi”. Như thế, được hiểu vẫn còn có vùng câ’m, vẫn có thứ ô dù t.ội lỗi.

Giờ đây, dư luận đang chờ đợi sự n.g.h.i.ê.m minh của pha’p luật. Vì thế, đề nghị Trung ương vào cuộc vụ Tất Th.à.n.h Cang không để cho Tp HCM x.ử lý vụ việc “n.g.h.i.ê.m trọng” theo kiểu “dĩ hòa vi quý” trước nỗi đ.a.u và c.ô.ng ph.ẫn tột cùng của người dân.

Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần