Thủ tướng: Công tác phi chính phủ nước ngoài là nhiệm vụ đối ngoại quan trọng

Thủ tướng: Công tác phi chính phủ nước ngoài là nhiệm vụ đối ngoại quan trọng

05/07/2018 16:02
Như Lệ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng và cần có nhiều nguồn lực, Việt Nam cần chủ trương khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động phi chính phủ nước ngoài, góp phần phát triển đất nước và thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước.

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sáng ngày 5/7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sáng ngày 5/7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh điều đó trong bài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết hoạt động giai đoạn 1996-2017 của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (gọi tắt là Ủy ban) được tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 5/7.

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới của Ủy ban.

500 tổ chức hoạt động, giải ngân 4,3 tỷ USD

Báo cáo của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (TCPCPNN) cho biết, Việt Nam có quan hệ với trên 1.000 TCPCPNN khắp thế giới. Trong đó, khoảng 500 tổ chức hoạt động thường xuyên tại Việt Nam hàng năm hỗ trợ khoảng 3.000 chương trình, dự án và khoản viện trợ với giá trị viện trợ giải ngân trong hơn 20 năm qua đạt trên 4,3 tỷ USD không hoàn lại.

Hoạt động của các tổ chức được triển khai trên nhiều lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu hợp tác như y tế, giáo dục, phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Sự hỗ trợ của các TCPCPNN đã giúp giải quyết một số vấn đề bức thiết của người dân ở vùng khó khăn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và người dân vùng hưởng lợi dự án, hỗ trợ các mô hình, chuyển giao kỹ thuật tiên tiến, thúc đẩy hiểu biết và quan hệ giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Việt nam đã đạt những thành tựu quan trọng là nhờ phát huy tối đa nguồn lực trong nước và tranh thủ khai thác nguồn lực từ bên ngoài, trong đó có sự đóng góp của của bạn bè quốc tế, bao gồm các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Bên cạnh khía cạnh về kinh tế, Thủ tướng cho rằng các TCPCPNN đóng vai trò tích cực trong việc ủng hộ Việt Nam hội nhập quốc tế, tuyên truyền quảng bá hình ảnh, thành tựu của Việt Nam ra thế giới, thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân ta và nhân dân các nước trên thế giới; đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, chống phá Việt Nam.

“Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng và cần có nhiều nguồn lực, chúng ta cần có chủ trương khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động phi chính phủ nước ngoài, góp phần phát triển đất nước và thúc đẩy quan hệ ngoại giao hữu nghị hợp tác giữa nhân dân ta với các nước. Đây cũng là nguyên tắc trong đường lối đối ngoại của Việt Nam”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban và các bộ, ngành, địa phương đã đạt được, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định hoạt động của Ủy ban đã góp phần tích cực vào những thành tựu xây dựng và phát triển đất nước nói chung và của công tác đối ngoại nói riêng.

Thủ tướng đánh giá, ngoài vấn đề viện trợ tài chính, thì kinh nghiệm, cách tiếp cận, kỹ năng mà các TCPCPNN đem đến cho các địa phương, các bộ ngành cũng rất quan trọng và thiết thực. Cách làm của họ về phát triển bền vững, hỗ trợ người hưởng lợi, bức xúc hàng ngày của dân, lắng nghe nguyện vọng người dân, bố trí dự án… rất quan trọng.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo bộ ngành, địa phương học tập kinh nghiệm và cách làm của các TCPCPNN.

“Những chuyện gắn liền với đời sống thiết thực của người dân dù nhỏ cũng cần quan tâm. Làm những gì có lợi cho số đông, cho người dân là quan trọng nhất”, Thủ tướng nhấn mạnh.

 Hội nghị sáng nay có sự tham dự của đông đảo các lãnh đạo bộ, ban, ngành, tổ chức.

Hội nghị sáng nay có sự tham dự của đông đảo các lãnh đạo bộ, ban, ngành, tổ chức.

Xử lý hài hòa cả 3 khía cạnh về kinh tế, an ninh, đối ngoại

Bên cạnh việc nhất trí với những kết quả đã đạt được, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu hội nghị hôm nay thảo luận, phân tích và làm rõ các tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong hoạt động phi chính phủ nước ngoài và giải pháp cho các vấn đề này.

Thủ tướng cho rằng, tuy có những tiến bộ, nhưng nhận thức về công tác phi chính phủ chưa đồng đều, một số nơi còn thiên lệch khi quá coi trọng khía cạnh kinh tế, hoặc quá lo lắng về an ninh. Các các văn bản pháp quy liên quan còn thiếu các quy định tài chính của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, thiếu các chế tài để xử lý vi phạm. Việc xử lý các thủ tục hành chính còn chậm, công tác quản lý còn nặng tính hành chính.

Khẳng định tầm quan trọng của công tác phi chính phủ nước ngoài, Thủ tướng đề nghị Ủy ban, các bộ, ngành, địa phương tạo điều kiện để các TCPCPNN hoạt động tại Việt Nam, phù hợp với các ưu tiên của nước ta và theo đúng quy định của pháp luật. Trong mọi chương trình, kế hoạch hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các bộ ngành địa phương địa phương phải luôn chú trọng xử lý hài hòa cả 3 khía cạnh về kinh tế, an ninh và đối ngoại.

“Tôi đề nghị các bộ, ngành, địa phương là bên cạnh nâng cao cảnh giác trách nhiệm, chúng ta tiếp tục tăng cường công tác vận động hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội, chủ động đề xuất đổi mới phương pháp và cách thức hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giai đoạn tới”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cuối bài phát biểu tại hội nghị.

An Bình

Nguồn:
Video hot

Bình luậnViết cảm nhận