Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không tăng biên chế trong năm 2015

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không tăng biên chế trong năm 2015

09/12/2014 21:05
Lê Dũng

Thay vì tăng biên chế, các cơ quan, Bộ, ngành phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Sáng 9/12, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 ngành Nội vụ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Nội vụ cần nỗ lực phấn đấu thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó đặc biệt lưu ý kiểm soát chặt chẽ, thực hiện nghiêm yêu cầu không tăng biên chế trong năm 2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị

Với sự nỗ lực, cố gắng của toàn ngành Nội vụ, công tác xây dựng thể chế, chính sách năm 2014 đã có những chuyển biến mạnh mẽ, đạt được những kết quả và sản phẩm cụ thể. Trong đó, công tác cải cách hành chính có những bước tiến tích cực trên tất cả các nội dung, đặc biệt, cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành và địa phương đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hạn chế thấp nhất việc tăng thêm tổ chức và giữ ổn định biên chế. Thủ tục hành chính tiếp tục được đơn giản và hiện đại hóa…

Các đại biểu tại hội nghị cũng phân tích những tồn tại, hạn chế của ngành liên quan đến tiến độ xây dựng một số đề án, dự án, thể chế, chính sách còn chậm; bộ máy quản lý hành chính nhà nước ở một số ngành, một số lĩnh vực vẫn chưa thực sự tinh gọn, thực hiện việc phân cấp chưa đồng bộ và thiếu chặt chẽ; tiến độ ban hành quy định về vị trí việc làm, cơ cấu công chức, chuẩn chức danh còn chậm và chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức còn gặp nhiều khó khăn…

Biểu dương những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực của ngành Nội vụ đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Năm 2015 là năm cuối của nhiệm kỳ 5 năm, năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, kết quả đạt được trong năm tới có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong cả giai đoạn 5 năm 2011 – 2015. Vì vậy ngành Nội vụ cần nỗ lực phấn đấu thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng lưu ý Bộ Nội vụ tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế pháp luật, nhất là khẩn trương hoàn thiện các dự án luật quan trọng như Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Chính quyền địa phương và các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành luật với chất lượng cao, phù hợp với hiến pháp, đây là yếu tố quyết định hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước. Cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện cơ chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hội và tổ chức phi Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát và tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hành chính, đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử, coi đây là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên trong năm 2015 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, nâng cao năng xuất xã hội.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Nội vụ trong năm 2015 mà Thủ tướng đặt ra là phải thực hiện nghiêm yêu cầu không tăng biên chế trong năm 2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Không tăng biên chế, đồng thời với việc giảm biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Tôi mới vừa phê duyệt biên chế công chức năm 2015, do yêu cầu của các tỉnh, các Bộ đề nghị tăng hơn 500 biên chế. Tôi yêu cầu không tăng người nào hết, kể cả viên chức cũng không tăng. Không tăng thì đương nhiên sẽ có giảm, có giảm là vì số cán bộ công chức 1 là thực hiện chính sách, 2 là có vấn đề phải chuyển đi vì nhiều lý do.

Giảm thì các đồng chí chỉ được tuyển lại tối đa là 50% để thay thế, còn không tuyển được mà sắp xếp được thì tốt. Còn 50% đó khi có yêu cầu nhiệm vụ mới tăng thêm phải được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Tôi yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ phải kiểm soát chặt vấn đề này. Bởi vì chúng ta cứ đề ra giảm mà không giảm được. Trong khi trình độ năng lực cán bộ công chức chúng ta tăng lên, thiết bị máy móc công nghệ thông tin đưa vào, hoàn toàn chúng ta có thể giữ nguyên được. Chúng ta điều chỉnh trong nội bộ ngành, nội bộ cơ quan để làm việc, các cấp đều có thẩm quyền để đưa cán bộ công chức phẩm chất kém, năng lực kém ra khỏi biên chế, từ đó chúng ta có chỗ trống để bổ sung”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu ngành Nội vụ cần sớm hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm, ban hành đủ tiêu chuẩn, chức danh công chức trên cơ sở xác định chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị cụ thể. Đây là cơ sở để đánh giá chính xác năng lực đội ngũ cán bộ và quản lý chặt chẽ các quy định về cấp phó, chức danh “hàm”. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ xây dựng cơ chế quản lý để nâng cao kỷ cương của đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới công tác đánh giá phân loại công chức, viên chức theo hướng phát huy vai trò, tính chiến đấu của tổ chức Đảng tại đơn vị, trách nhiệm nhận xét cấp dưới của người đứng đầu đơn vị và nâng cao vai trò đánh giá của tập thể…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến về các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2015 liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tinh giảm biến chế năm 2015 và các năm tới theo hướng tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện các quy định về việc làm, công chức, viên chức gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý cán bộ và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, chức năng quản lý trong các lĩnh vực./.

Huy động quân đội rà bom, kiểm tra chiếc hòm giữa đường

Huy động quân đội rà bom, kiểm tra chiếc hòm giữa đường

Một vật thể lạ được bỏ trên phố Đặng Tất (Nha Trang, Khánh Hòa) khiến hàng trăm người hiếu kỳ đến xem, làm giao thông ùn tắc. Lực lượng công binh được điều tới để rà bom. Theo một nhân chứng sinh sống...
Cá nghéo – “quái vật” biển Đông dạt vào bờ biển Việt Nam

Cá nghéo – “quái vật” biển Đông dạt vào bờ biển Việt Nam

Cá nghéo là tên gọi dân gian của ngư dân một số vùng thuộc biển miền Trung để gọi loài cá nhám voi. Cá nhám bao tử là một đặc sản đặc trưng của Quảng Bình. Đây là một loại cá xương sụn, giống cá nghéo không...
Nguồn:
Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần