Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Nói đi đôi với làm'

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Nói đi đôi với làm'

28/01/2016 09:39
Hạ Nam

Sáng 28/1, thay mặt Ban chấp hành trung ương khóa XII,Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu, hứa “sẽ tiếp tục đổi mới, gần dân, trọng dân, nói đi đôi với làm”.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Nói đi đôi với làm'

Các đại biểu làm việc tại hội trưởng. Ảnh: Reuters.

8h Đại hội XII của Đảng bắt đầu phiên bế mạc. Ông Thuận Hữu báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong văn kiện Đại hội XII. Với 1508 người biểu quyết, các vấn đề lấy ý kiến đại hội đều được đồng ý với tỷ lệ cao, từ 98%-99,9%.

Thống nhất chủ đề đại hội, các đại biểu cũng thông qua các mục tiêu tổng quát 5 năm tới. Đại hội đồng ý mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5-7%/ mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người đến 2020 đạt 3.200-3.500 USD.

Đại hội cũng thống nhất không sửa đổi điều lệ Đảng. Đại hội giao Ban chấp hành khóa XII hướng dẫn thực hiện và đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Ông Đinh Thế Huynh báo cáo đại hội về kết quả bầu cử các chức danh lãnh đạo tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII vừa diễn ra ngày 27/1.

Bộ Chính trị gồm 19 người, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử. Ban chấp hành cũng bầu 3 ủy viên trung ương tham gia Ban bí thư là các ông Lương Cương, Nguyễn Văn Nê, và Nguyễn Hòa Bình.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương với 21 thành viên, do ông Trần Quốc Vượng làm chủ nhiệm.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Nói đi đôi với làm'

Ban chấp hành khóa XII ra mắt đại hội. Ảnh: Hoàng Hà.

Sau đó, Ban chấp hành khóa XII ra mắt đại hội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban chấp hành mới hứa cùng toàn đảng, toàn dân phát huy truyền thống và kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết nhất trí “tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê Nin,  tư tưởng Hồ Chí Minh, đổi mới nền nếp làm việc”.

Ông nhấn mạnh, nề nếp mới phải là ‘”gần dân, trọng dân, vì dân, nói đi đôi với làm”. Tổng bí thư mong nhận sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân, các lãnh đạo lão thành, các giới, đồng bào chiến sỹ cả nước.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Nói đi đôi với làm'

Toàn cảnh đại hội phiên bế mạc. Ảnh: Hoàng Hà.

8h30, ông Trần Quốc Vượng thay mặt Ban chấp hành khóa XII đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội XII. Đại hội đã biểu quyết thông qua văn kiện với 100% phiếu thuận.

8h45 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội XII

Nguồn:
Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần