Triệu Đà là người Việt vua đầu tiên của Việt Nam?

Triệu Đà là người Việt vua đầu tiên của Việt Nam?

15/03/2016 20:03
Như Lệ

Lịch sử Việt Nam, nhất là phần cổ sử, không những rất sơ sài mà còn quá nhiều “góc khuất”. Vì thế tranh cãi là lẽ đương nhiên. Với tinh thần đó, xin trích ra đây nguyên văn một đoạn sử trên Wikipedia để làm ví dụ.

Trích dẫn: 

Vấn đề chính thống của nhà Triệu. Nhà Triệu trong lịch sử Trung Hoa là một vua chư hầu trong đế quốc Trung Hoa, nhưng là một giai đoạn lịch sử gây tranh cãi. Người Trung Hoa không công nhận nhà Triệu và Triệu Đà thuộc nước họ vì ông là Nam Việt hiệu úy còn theo quan điểm chính thống ở Việt Nam ngày nay thì Triệu Đà bị coi là giặc xâm lược.

  • Quan điểm chính thống thời phong kiến, nhà Triệu là một triều đại chính thống của Việt Nam được thể hiện qua các sử gia từ Lê Văn Hưu (thế kỷ 13) đến Trần Trọng Kim (thế kỷ 20), coi đó là thời kỳ độc lập của Việt Nam, bởi vì họ Triệu cai trị Nam Việt độc lập với nhà Hán cho tới tận năm 111 TCN, khi các đội quân nhà Hán xâm lược đất nước này và sáp nhập nó vào đế chế Hán thành bộ Giao Chỉ. Lê Văn Hưu đã ghi trong bộ Đại Việt sử ký:

Triệu Vũ Đế khai thác đất Việt ta mà tự làm đế trong nước, đối ngang với nhà Hán, gửi thư xưng là “lão phu”, mở đầu cơ nghiệp đế vương cho nước Việt ta, công ấy có thể nói là to lắm vậy. Người làm vua nước Việt sau này nếu biết bắt chước Vũ Đế mà giữ vững bờ cõi, thiết lập việc quân quốc, giao thiệp với láng giềng phải đạo, giữ ngôi bằng nhân, thì gìn giữ bờ cõi được lâu dài, người phương Bắc không thể lại ngấp nghé được.

Có một số tác giả phương Tây cũng công nhận điều này và cho rằng chỉ tới khi quân Hán sang tấn côngNam Việt, thời Bắc thuộc của Việt Nam mới bắt đầu.Quan điểm phủ nhận nhà Triệu được xuất hiện từ thế kỷ 18 khi sử gia Ngô Thì Sĩ phủ nhận nhà Triệu là triều đại chính thống của Việt Nam, trong Việt sử tiêu án, ông khẳng định nước Nam Việt là ngoại bang, Triệu Đà là kẻ ngoại tộc:

An Dương Vương mất nước, để quốc thống về họ Triệu, chép to 4 chữ: “Kỷ Triệu Vũ Đế”. Người đời theo sau đó không biết là việc không phải. Than ôi! Đất Việt Nam Hải, Quế Lâm không phải là đất Việt Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam. Triệu Đà khởi phát ở Long Xuyên, lập quốc ở Phiên Ngung, muốn cắt đứt bờ cõi, gồm cả nước ta vào làm thuộc quận, đặt ra giám chủ để cơ mi lấy dân, chứ chưa từng đến ở nước ta. Nếu coi là đã làm vua nước Việt, mà đến ở cai trị nước ta, thì sau đó có Lâm Sĩ Hoằng khởi ở đất Bàn Dương, Hưu Nghiễm khởi ở Quảng Châu, đều xưng là Nam Việt Vương, cũng cho theo Quốc kỷ được ư? Triệu Đà kiêm tính Giao Châu, cũng như Ngụy kiêm tính nước Thục, nếu sử nước Thục có thể đưa Ngụy tiếp theo Lưu Thiện, thì quốc sử ta cũng có thể đưa Triệu tiếp theo An Dương. Không thế, thì xin theo lệ ngoại thuộc để phân biệt với nội thuộc vậy.

Quan điểm này được tiếp nối bởi sử gia Đào Duy Anh trong thế kỷ 20, và hiện nay các sách lịch sử trong nền giáo dục tại Việt Nam đều theo quan điểm này. Theo quan điểm thứ hai này thì thời Bắc thuộc trong lịch sử Việt Nam bắt đầu từ năm 208 TCN khi nhà Triệu đánh chiếm nước nước Âu Lạc của An Dương Vương.

Hết trích dẫn

Đọc đoạn chính sử trên đây ta không khỏi băn khoăn:  Tại sao ngay cả sử sách Trung Quốc không coi Triệu Đà và Nam Việt là của họ và trong khi các thế hệ vua chúa Việt Nam trước Thế kỷ 18 đều đã coi Triệu Đà (Nam Việt) là Việt Nam, mà Việt Nam hiện nay lại chối bỏ? Và có vô lý chăng, khi chối bỏ Triệu Đà nhưng lại chấp nhận các vua chúa Việt Nam khác có nguồn gốc là quan lại phương Bắc như nhà Hồ, nhà Lý, nhà Trần…?

Sự thật là, hầu hết các vua chúa Việt Nam dù đến từ phương Bắc nhưng đều có gốc gác Bách Việt nên đã chọn vùng “đất tổ” Văn Lang (dù dưới bất cứ tên gọi nào sau này như Nam Việt, Giao Chỉ, An Nam…) để lập nghiệp đế vương và chống lại sự bành trướng của các đế chế Hán tộc. Nói cách khác họ cũng là các bậc tiền bối của dân tộc Việt Nam ngày nay. Đó là sự thật không thể chối bỏ.

Tại tỉnh Bắc Ninh hiện còn lưu giữ được các sắc phong thờ Triệu Vũ Đế ở chùa Hữu Bằng (Ngọc Xá, Quế Võ) và giữ được một bức tượng gỗ Triệu Vũ Đế, bị hư hỏng khá nặng.

Quan điểm của Ngô Thì Sĩ xuất vào thé kỷ 18 tức là muộn 5 thế kỷ sau sử gia Lê Văn Hưu (thế kỷ 13) và cũng bị phản bác bởi sử gia Trần Trọng Kim vào thế  kỷ 20. Đặc biệt, Hồ Chí Minh trong quyển thơ sử viết tay dưới đầu đề “Kịch sử nước ta” ( do Việt Minh Tuyên truyền Bộ xuất bản năm 1942 )cũng đã có đoan viết : “Triệu Đà và vị hiền quân/ Quốc danh Nam Việt trị dân năm đời”.  Điều này cho thấy quan điểm chính thống phổ biến lâu đời , chỉ có  một ý kiến của Ngô Thì Sĩ là khác.

Nhưng tiếc rằng quan điểm đó lại được “tiếp thu” bởi các nhà sử học của Việt Nam…. Câu hỏi đặt ra là, phải chăng đó là do chủ yếu  xuất phát từ động cơ nhằm “dĩ hòa vi quý” với  người phương Bắc ? Nếu vậy, đó là cách hành xử “lợi bất cập hại” khi họ tự  xóa nhòa những dấu tích lãnh thổ tổ tiên đã bị xâm lấn, mà trong đó thời kỳ Triệu Đà là một mắc xích gần nhất của nhiều mắc xích đã bị thất truyền trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc từ thời Kinh Dương Vương. Không có lý gì trong cả quá trình các Vua Hùng kéo dài hơn hai ngàn năm TCN mà chỉ còn là một tuyền thuyết mơ hồ?

Nên nhớ, với một số dân tộc khác, chỉ cần một vài trăm năm bị ngoại bang thống trị có thể trở thành vong quốc (như Chiêm Thành hay người Da đỏ ở châu Mỹ và thổ dân ở Úc v.v…) thì dân tộc Việt Nam  sau 1.000 năm Bắc thuộc khó có thể tránh khỏi những sự thất truyền về nguồn cội. Tuy nhiên điều quan trọng là quốc thể và bản sắc dân tộc Việt Nam vẫn còn đó, và truyền thuyết – phương tiện duy nhất thay cho sử sách vẫn còn đó để các thế hệ sau này dựa vào mà truy tìm lại  cội nguồn . Tuyệt đối không được  tự tiện “đơn giản hóa” phần cổ sử của dân tộc hoặc nghi ngờ, thậm chí chối bỏ cả truyền thuyết. Cũng không nên tự huyễn hoặc rằng “dân tộc ta  rất anh hùng nên chưa bao giờ để mất tấc đất nào cho giặc ngoại xâm” (!?). Nói như vậy là tự chối bỏ sự thật về một nước Văn Lang với cương vực từ Hồ Động Đình (nay thuộc tỉnh Hồ Nam-bên Trung Quốc).

Thượng cung với tượng thờ Thánh Ông Triệu Vũ Đế và Thánh Bà Lan Nương, Đồng Xâm 2015

 

Sao Ngô Thì Sĩ lại so sánh giữa Nguy – Thục, với Âu Lạc – Nam Việc được nhỉ, Sau Đào Duy Anh lại tiếp nối quan điểm này. Phải chăng các cụ cho rằng chúng ta không có nguồn gốc Bách Việt nhỉ ? Tôi luôn nghĩ nhà Triệu là một triều đại Chính thống trong lịch sử nước ta.

1. Sao các cụ lại đem cách làm của nước Thục mà áp cho nước ta được. Từ khi Triệu Đà thôn tính nước Âu Lạc thì dâu Nam Việt nói chung và ÂuLạc nói riêng bị áp bức thế nào và họ đã đứng lên làm bao nhiêu cuộc chống đối, đấu tranh ? Câu trả lời là không có cuộc chống đối nào đáng kể.

2. Về văn hóa, Triệu Đà vẫn không đồng hoa dân tộc Việt, bản thân ông cũng ăn mặt theo phong cách Bách Việt.

3. Nước Nam Việt của Triệu Đà là nước độc lập với Hán và chống hán. Trong bộ máy cầm quyền, ông vẫn sử dụng người Việt, điển hình là tể tướng Lữ Gia (người Thanh Hóa), và nước Nam Việt bị thôn tính khi Lữ Gia hy sinh.

Ba điểm trên cũng đủ thấy rõ nước ta thời đó không phải bị Hán tàu đô hộ!

Còn về thân thế Triệu Đà thì đến nay vẫn chưa rõ ràng. Nếu nói ông là người Chân Đinh, thì đó cũng là vùng đất của Bách Việt. Có khi Ông thuộc con rồng cháu tiên đấy chứ (có thông tin cho rằng ông là người Thanh Oai, tỉnh Hà Tây cũ). Mới đây Trung Quốc cũng đã phát hiện được mô của một ông vua nhà Triệu, Các tài liệu ở đó cho biết ông ta Là Triệu Mạc. Sau 01 năm lập luận thì các sử gia Trung Quốc đã phán rằng. Khi đọc từ Mạc thì gần với từ Hồ nên tên ông ta la Triệu Hồ, là người sau Triệu Đà (Rất nghiệp dư). Sao họ không xét nghiệm ADN xem ông ta thuộc chung tộc nào nhỉ ? Mongoloit phương bắc hay nam mongoloit, hay đã làm rồi nhưng nêu ra thì không có lợi chăng.

Sân chầu đền thờ Triệu Vũ Đế và hoàng hậu Trình Thị Lan Nương, Đồng Xâm, Kiến Xương, Thái Bình

Chúng ta có thể nghiên cứu tên Triệu Đà: “Triệu” có thể là vua, chúa, mời; “Đà có thể là đào, thiêu, đầu. Có thể từ Triệu Đà là Vua đầu tiên khai phái, người đầu tiên được tôn làm vua. Triệu Mạc có thể là Triệu Một là vua đầu tiên. Những nghi ngờ trên ta có thể nói chưa chắc tên thật ông là Triệu Đà. Có khi ông là Nguyễn Văn Đà, Sùng Đà (con cháu Sùng Lãm), Hùng Đà cũng nên…

Gia Long muốn lấy tên nước ta là Nam Việt, không phải là không có lý. Nhà Thanh cho rằng vì trùng với Nam Việt xưa của Trung Quốc (?!) nên đổi lại thành Việt Nam; nghĩa là, Triệu Đà là thuộc tộc Việt.

Trước đó, Quang Trung đã có ý định thu về Lưỡng Quảng, chỉ tiếc rằng ông mất quá đột ngột nên Đại Việt không có cơ hội thu lại… Có điều, thời hiện đại, đất nước ta không có ai nghiên cứu thấu đáo.

Người Choang ở Trung Quốc cũng thuộc một dòng của người Bách Việt. Nếu Triệu Đà không là người Việt thì ông cũng không Đặt tên nước có từ Việt đâu (NAM VIỆT)

Chỉ cần đào sâu nghiên cứu lại toàn bộ các sử liệu của Trung Quốc viết về vùng Bách Việt xưa (dù chắc chắn ít nhiều đã bị xuyên tạc) kết hợp với nghiên cứu khảo cổ tại vùng đất đã từng có người Bách Việt thì sẽ chứng minh sự thật về người Việt (hậu duệ của Bách Việt). Tuy nhiên tiếc thay giới sử học Việt Nam mới chỉ nghiên cứu tại vùng châu thổ sông Hồng, vốn chỉ là vùng hậu cứ cuối cùng của người Bách Việt sau khi bị đẩy về phương Nam.

Trần Kinh

Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần