Từ tháng 5, học sinh không được lên facebook bình luận xấ’u đến giáo d.ục sẽ bị đ.uổi học

Từ tháng 5, học sinh không được lên facebook bình luận xấ’u đến giáo d.ục sẽ bị đ.uổi học

02/05/2019 09:26
Long Nhất

Thông tư 06/2019 của Bộ Giáo d.ụ.c và Đào tạo về Quy tắc ứng x.ử trong cơ sở giáo d.ụ.c mầm non, cơ sở giáo d.ụ..c phổ thông, cơ sở giáo d.ụ.c thường x.u.yên sẽ có hiệu lực từ ngày 28.5. Trong đó có quy định, học sinh không sử dụng m.ạ.ng xã hội để pha’t tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục hoặc làm ảnh hưởng xấ’u đến môi trường giáo d.ụ.c.

Mục đích xây dựng Bộ Quy tắc này nhằm điều chỉnh cách ứng x.ử của các thành viên trong cơ sở giáo d.ụ.c theo chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc, xây dựng văn hóa học đường; đảm bảo môi trường giáo d.ụ.c an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chố’ng b.ạo lự.c học đường.

Dưới đây là một số nội dung trong bộ quy tắc ứng x.ử:

Không sử dụng m.ạ.ng xã hội làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo d.ụ.c

Về quy tắc ứng x.ử chung, trong các cơ sở giáo d.ụ.c, không sử dụng trang phục gây ph.ản cảm; không hú’t th.u.ố’c, sử dụng đồ uống có c.ồn, c.h.ấ.t c.ấ.m trong cơ sở giáo d.ụ.c theo quy định của pha’p luật; không tham gia t.ệ n.ạn xã hội.

Giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý giá d.ụ.c không sử dụng m.ạ.ng xã hội để pha’t tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pha’p luật của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo d.ụ.c.

Cán bộ quản lý phải bao dung, trách nhiệm, đối xử c.ô.ng bằng

Với cán bộ quản lý cơ sở giáo d.ụ.c, Bộ GDĐT yêu cầu khi ứng xử với người học, cán bộ quản lý cơ sở giáo d.ụ.c phải có ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu; yêu thương, trách nhiệm, bao dung; tôn trọng sự khác biệt, đối x.ử c.ô.ng bằng, lắng nghe và động viên, khích lệ người học. Không xu’c p.hạ.m, ép buộc, trù dập, bạo hành.

Khi ứng x.ử với giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý phải có ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, khí’ch lệ, động viên… Không hách dịch, g.ây khó khăn, xu’c p.hạ.m, định kiến, thiên vị, vụ lợi, né trá’nh trách nhiệm hoặc che giấ’u vi phạm, đổ lỗi.

Khi ứng x.ử với cha mẹ người học và khách đến cơ sở giáo d.ụ.c, cán bộ quản lý phải có ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, hỗ trợ, hợp tác, chia sẻ, thân thiện. Không xu’c p.hạ.m, gây khó khăn, phiền hà, vụ lợi.

Giáo viên phải có ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu

Về ứng x.ử của giáo viên, Thông tư quy định ứng x.ử với người học, giáo viên phải có ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh; mẫu mực, b.ao dung, trá’ch nhiệm, yêu th.ư.ơng; tôn trọng sự khác biệt, đối x.ử c.ô.ng bằng…

Đồng thời, tích cực phòng, chố’ng b.ạo lự.c học đường, xây dựng môi trường giáo d.ụ.c an toàn, lành mạnh, thân thiện; không xu’c p.hạ.m, g.ây tổn th.ư.ơ.ng, vụ lợi; không trù dập, định kiến, bạo hành, x.â.m h.ạ.i; không thờ ơ, né trá’nh hoặc che giấu các hành vi vi phạm của người học.

Ứng x.ử với cán bộ quản lý, giáo viên phải dùng ngôn ngữ tôn trọng, trung thực, cầu thị, tham mưu tích cực và thể hiện rõ chính kiến… Không xu’c p.hạ.m, g.ây m.ấ.t đoàn kết; không thờ ơ, né trá’nh hoặc ch.e giấ’u các hành vi sai phạm của cá’n bộ quản lý.

Ứng x.ử với đồng nghiệp và nhân viên, giáo viên phải có ngôn ngữ đúng mực, trung thực, thân thiện, cầu thị, chia sẻ, hỗ trợ; tôn trọng sự khác biệt; bảo vệ uy tín, danh dự và nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân viên. Không xu’c p.hạ.m, vô cảm, g.ây m.ấ.t đoàn kết.

Ứng x.ử với cha mẹ người học và khách đến trường, giáo viên phải có ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác, chia sẻ. Không xu’c p.hạ.m, áp đặt, vụ lợi.

Phụ huynh không được bịa đ.ặt, xu’c p.hạ.m giáo viên

Bộ Quy tắc quy định cha mẹ người học phải có ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, chia sẻ, khí’ch lệ, thân thiện, yêu th.ư.ơng; không x.u’c p.hạ.m, b.ạ.o lự.c với người học.

Cha mẹ học sinh phải tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, chia sẻ; không bịa đặt thông tin; không xu’c p.hạ.m tinh thần, danh dự, nhân phẩm với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Học sinh không được x.u’c p.hạ.m giáo viên, bạn bè

Với người học, Bộ Quy tắc ứng xử quy định khi ứng x.ử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học kính trọng, lễ phép, trung thực, chia sẻ, chấp hành các yêu cầu theo quy định; không b.ịa đặt thông tin; không x.u’c p.hạ.m tinh thần, danh dự, nhân phẩm, b.ạo lự.c.

Khi ứng x.ử với bạn bè, sử dụng ngôn ngữ đúng mực, thân thiện, trung thực, hợp tác, giúp đỡ và tôn trọng sự khác biệt; không nói t.ục, ch.ử.i b.ậy, m.iệt th..ị, xu’c p.hạ.m, g.ây m.ấ.t đoàn kết; không b.ịa đặt, lôi kéo; không pha’t tá’n thông tin để nói xấ’u, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm người học khác.

Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần