Vụ x.ử lý cá nhân nói về giá điện: Bộ Công Thương nói do ‘lỗi đa’nh máy’ gây hiểu lầm

Vụ x.ử lý cá nhân nói về giá điện: Bộ Công Thương nói do ‘lỗi đa’nh máy’ gây hiểu lầm

24/05/2019 09:41
Long Nhất

Thông tin với báo chí, ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng việc Bộ Công Thương đề nghị xử lý cá nhân cố tình x.u.y.ên t.ạ.c giá điện đang bị g.ây hiểu lầm.

Bộ Công th.ư.ơ.ng cho rằng đang có hiểu lầm với kiến nghị x.ử lý cá nhân cố tình x.u.y.ên t.ạ.c giá điện

– Trong báo cáo gửi Thủ tướng về kết quả kiểm tra thực hiện quyê’t định 648 về tăng giá điện, Bộ Công Thương kiến nghị “x.ử lý những cá nhân cố tình x.u.y.ên t.ạc, đưa thông tin không đầy đủ, khách quan về điều chỉnh giá điện”, ông có thể nói rõ hơn?

Ông Hoàng Quốc Vượng: Nguyên văn câu viết đó là Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện c.ô.ng tác thông tin tuyên truyền về chủ trương đúng đ.ắn của Đảng, Chính phủ trong việc điều chỉnh giá điện… “có biện pha’p chấn chỉnh hoặc x.ử lý những cá nhân cố tình x.u.y.ê.n t.ạc, đưa thông tin không đầy đủ, khách quan về đợt điều chỉnh giá điện vừa qua nhằm kí.ch đ.ộn.g, gây rối tr.ật t.ự, an toàn xã hội”.

Do thực hiện chức năng, nhiệm vụ của m.ì.nh, Bộ Công Thương thường x.u.y.ên tổng hợp thông tin phản biện từ c.ô.ng chúng, người dân, trên phương tiện truyền thông báo chí và m.ạ.ng xã hội, tiếp thu tất cả mọi ý kiến đ.óng góp mang tính xây dựng, các thông tin phản hồi chính x.ác để đảm bảo thực hiện đúng và hiệu quả nhiệm vụ của ngành c.ô.ng th.ương.

– Nhưng cách viết như trên g.ây ra những ý kiến trái chiều, khiến dư luận nghĩ rằng Bộ Công Thương muốn x.ử lý cả những người muốn đ.óng góp ý kiến?

Đúng là sau khi có ý kiến và ph.ản biện của người dân và cơ quan truyền thông, Bộ Công Thương nhận thấy rằng cách diễn đạt kể trên trong văn bản có thể g.ây hiểu lầm cho dư luận.

Dư luận có thể hiểu lầm rằng Bộ Công Thương đa’nh đồng những ph.ản biện tích cực, đó có thể là trái chiều với quan điểm, chính sách của bộ nhưng vẫn là những ý kiến ph.ản biện rất đáng được hoan nghênh và cần tiếp thu, với những thông tin cố ý bịa đặt, làm sai lệch thông tin g.ây h.o.ang mang trong dư luận.

Chúng tôi khẳng định vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý, ph.ản ảnh của người dân, kể cả những quan điểm, ý kiến trái chiều để xem xét, tiếp thu xây dựng các chính sách đúng đ.ắn, góp phần đẩy mạnh pha’t triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Về việc này, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, đồng thời phối hợp làm tốt hơn nữa c.ô.ng tác tuyên truyền nhằm để dư luận hiểu đúng, từ đó sẽ chấp hành tốt hơn chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ.

– Vậy trong việc sửa biểu giá điện tới đây cũng như sửa đổi các chính sách liên quan, Bộ Công Thương sẽ tiếp thu, sửa đổi thế nào?

Tiếp nhận ph.ản ảnh của dư luận, cũng như quá trình kiểm tra thực tế, chúng tôi thấy rằng đời sống người dân đã cải thiện, nhu cầu sử dụng điện cũng cao hơn, nên việc nghiên cứu, xây dựng biểu giá bán lẻ điện bậc thang mới cho các hộ gia đình là yêu cầu chính đáng và cần thiết.

Bộ Công Thương đang chỉ đạo nghiên cứu đề xuất biểu giá điện mới với mục tiêu giảm bù chéo giữa các hộ tiêu thụ, khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, song song với đảm bảo các mục tiêu về an sinh xã hội

Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là EVN, phải liên tục tiếp thu, ph.ản hồi ngay tất cả các thắc mắc về hóa đơn tiền điện cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, tới đây ngành điện sẽ tiếp tục phải tổ chức các chiê’n dịch phổ biến thông tin, tuyên truyền về giá điện đến người tiêu dùng.

Như vậy, về phía nhà nước và doanh nghiệp, chúng tôi đã, đang và sẽ làm hết sức m.ì.nh để c.ô.ng khai, minh bạch và giải trình về giá điện với người tiêu dùng. Với trách nhiệm của m.ì.nh, Bộ Công Thương sẽ chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin chính thống, kịp thời cho các cơ quan thông tấn báo chí để có thông tin chính thức, ổn định tâm lý người dân, doanh nghiệp.

Với tinh thần cầu thị, Bộ Công Thương luôn luôn trân trọng lắng nghe và tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý chân thành, xây dựng của các nhà khoa học, các cơ quan báo chí và đặc biệt là người tiêu dùng.

Văn phòng Chính phủ đã có thông báo giao Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp các bộ ngành để tăng cường tổ chức c.ô.ng tác tuyên truyền, kiểm tra, gia’m sa’t để ng.ăn ng.ừa, hạn chế những thông tin thất th.i.ệ.t g.ây t.â.m l.ý hoang mang cho người tiêu dùng.

Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần